Färdighet

Uppgifter om turkiskt beställningsmord i Danmark

Möt männen i Köpenhamn möte hatton

Med anledning av angreppet mot våra medmänniskor tidigare idag på Drottninggatan har vi tillsvidare höjt vår beredskap ytterligare. Under eftermiddagen har vi bistått våra kunder med evakuering av nödställda och inlett debriefingarbeten samt avlastningssamtal. Då vi tidigare tagit fram en vägledning vid terrorhot för personal arbetande i publika miljöer vill nu dela med oss av denna vägledning igen.

Söndagen den 30 juni startar Almedalsveckan 2019.

Nittonde nordiska juristmötet hölls i Stockholm d. I mötet deltogo c:a jurister, nämligen av Danmark därav med damerfrån Finland därav tillsammans damer8 från Island därav 7 med damerfrån Norge därav med damer samt cirka  från Sverige därav med damer. Som generalsekreterare för mötet fungerade lagbyråchefen Bengt Lassen. Dagen före mötets början, onsdagen d. Därvid beviljades den svenska styrelsen ansvarsfrihet för förvaltningen under tiden d. Till revisorer för fonden valdes prof. Gösta Eberstein och advokaten Axel Hemming-Sjöberg med prof.

Leave a Reply