Hänsyn

Välj region:

Enda ung kvinna utan barn nattduksdating

Barn i fängelse De första åren i livet är av­görande för ett barns framtid Varje dag dör 14  barn under fem år i världen. Nästan hälf­ten dör redan under sin första månad i livet. De flesta dör av sjuk­domar som går att före­bygga som lung­in­flamma­tion, diarré och malaria. Under­näring och brist på rent vatten och sanitet bidrar till mer än hälften av döds­fallen. Från födseln och fram till tre års ålder pågår den viktigaste fasen i hjärnans utveckling. Den som under den här tiden får kärleksfull omsorg, rent vatten, bra hygien, näringsriktig mat och hälsovård har större chans att överleva, växa upp och utveckla sina fysiska och psykiska färdigheter. En bra start i livet lägger grunden för barnets framgångar i skolan och för livslång hälsa och välbefinnande. Därför är en investering i de här tidiga åren den bästa garantin för att uppnå en hållbar ekonomi och samhällsutveckling.

Svenskspråkiga daghem i Helsingfors kan tvingas stänga på grund av personalbrist

Dela: Både antalet som har upplevt art och sparkar samt psykiskt våld inneha ökat enligt svaren i enkäten. Ett liten flicka biter i en fattig. Hon ser inte glad ut. Bild: © Fotograv di Antonio Gravante - www.

Våld och kontroll är aldrig ett uttryck för kärlek

Avkomma i fängelse Hiv och aids ännu ett hot mot barns rättigheter Enorma insatser har gjorts för att bestrida hivepidemin i världen. Antalet barn mirakel 15 år som smittas av hiv varje år har minskat med ganska två tredjedelar sedan år Lika bamse minskning har skett av dödsfallen bruten barn under 15 år i aidsrelaterade sjukdomar 1. Men fortfarande smittas alltför många barn av sina mammor samt hundratusentals ungdomar fortsätter att smittas igenom oskyddat sex. Endast drygt hälften bruten de barn som behöver behandling inneha tillgång till det 2.

Handla i gåvoshopen

Våld kan förekomma i alla slags relationer. Att bli utsatt för våld påverkar hälsan. Våldet kan ge fysiska skador, men också olika typer av långvariga besvär. Det finns hjälp att erhålla för att ta sig ur relationen och för att må bättre.

Leave a Reply