Hänsyn

Ta reda på otrohet?

Man efter sin pinsamt

Förbannelse över de otrogna, som säga att Gud icke är Gud och har givit oss vassröret att skriva med. Till den vise astrologen Omar, kallad Tältmakaren, kom en dag i hans bostad i Naishapur en dervisch av sufisekten och sade: —Omar, Hassans son, du sysslar med fåfängliga ting. Du skriver dikter, som hela folket läser och lär utantill. Men all visdom finnes i Koranen, och den som ger folket annat att tänka på hindrar dem i det ena nödvändiga. Det är sant, att folket älskar mina dikter. Men vad är naturligare? Jag skriver för att berömma livet, kärleken och vinet, som jag och alla människor älska.

FRANK HELLER

Två adeliga familjer på landet. Den gällande salsgolfvet utbredda halmen, och grenljusen inom de på bordet stående höga silfverstakarne vittnade, att julhögtiden redan hade inträdt, men ljusen voro ännu icke påtända; deremot lågade en brasa uti den rymliga spiseln i hörnet af rummet. Framför den satt ställets åldriga ägarinna fru von Igeldorf, i en massif länstol med läderöfverdrag; fötterna hvilade gällande en lång omålad trädpall; i hennes knä låg en välfödd svart samt hvit katt, som med synbart glädje mottog sin matmoders karesser, under det hon sjelf vänligt samspråkade med sin bredvid sittande gifta dotter och omtalade de få händelser, som timat, därefter de sist träffades. Dessa nyheter syntes dock föga intressera dottern; ty hennes blick var slö och tanklöst fixerad på elden; de korslagda händerna hvilade i hennes sköte, endast tummarne rörde sig mekaniskt i cirkellopp omkring hvarandra.

Man efter sin gamer

En hel butik - för singlar

Synd online: var drar man gränsen? Det innebär inte automatiskt att personen är otrogen, men en person som är osäker i kombination med att aktning och uppmärksamhet saknas i den reguljär relationen är i större behov bruten externa bekräftelser. Tanken är att invagga dig i tron att den personen inte är intressant alls när det kanske i själva verket föreligger en intresse. Att uppleva skuld och förödmjukelse år naturligt när man skiljer sig. Han stänger dörren, går undan när han pratar i mobilen. I allting större utsträckning distanserar han sig sin partner både fysiskt och psykiskt. Meningen är att du skall vara ett person som förstör livet och odla är du trevlig och behaglig det väcker skuld hos mottagaren.

Leave a Reply