Hänsyn

10 museer ägnas till Kultur

Möt damenna Norska transsexuell

Priset tilldelas dem som skapar möjligheter för en framtida musikalisk mångfald: pedagoger, organisationer och ensembler, samt till egna initiativ skapade av barn och unga. Föreningen har i detta syfte under många år drivit Stenhammarprojektet, där svenska tonsättare arbetar kreativt med ungdomar i gymnasiet. Under planerar vi att utvidga projektet till att omfatta fler åldersgrupper och aktiviteter.

Weary with toil

Denna separation är en stor påfrestning förut både barn och mor. Många mödrar upplever känslor av besvikelse, maktlöshet samt sorg samtidigt som de ofta är oroliga för barnet. Genom kängurumetoden kan mammor och barn genom hudkontakt erhålla möjlighet att få vara tillsammans samt lära känna varandra, samtidigt som metoden stödjer alla de behov som en underburet barn har. Den forskning såsom idag finns inom området berör framförallt hur barnet påverkas av kängurumetoden. Mig har därför valt att studera hurdan mödrar upplever metoden, med förhoppningen att få kunskap som kan användas förut att stötta mödrarna då de KMCvårdar sina barn. Detta har gjorts inom form av en litteraturstudie med bas i analys av kvalitativ forskning.

Rösten ur mörkret sjunger

Desmond Mpilo Tutu afrikanskt namn: Mpilo, född 7 oktober inom Klerksdorp, Nordvästprovinsen i dåvarande Transvaal, är ett sydafrikansk kyrkoledare samt. Ärkebiskop. Inskrift gällande Gustav Vasas svår.

Leave a Reply