Hänsyn

Utmattningssyndrom

Möte i Sverige lugna din rika

Detta val innebär att du inte ser regionalt innehåll och viktig information som gäller just din region. Vi använder Talande webb. Det är ett hjälpmedel för uppläsning av text. Läs mer här. Du kan till exempel glömma att göra uppgifter, glömma enkla överenskommelser som tid och plats för ett möte eller glömma vad någon har berättat för dig. Börja med att försöka ta det lugnt och ha så bra vanor som möjligt, om du tycker att ditt minne eller din tankeförmåga inte är som vanligt.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Arbets- och miljömedicin , Psykiatri ,. Diagnosen UMS accepterades av Socialstyrelsen Det pågår en revidering av diagnoskriterierna såsom beräknas vara klar under Etiologi Orsaken till UMS är yttre identifierbara belastningar stressorer , med en hållbarhet av sex månader eller mer. Stressorerna kan utgöras av psykosocial stress gällande arbetet eller i privatlivet, ofta ett kombination av båda. Den dominerande stressorn ska vara av en tyngd såsom skulle vara kännbar för vem såsom helst, exempelvis:. Bristen på tillräcklig rekreation tycks vara centralt för sjukdomsutvecklingen. Bred andra samtidiga inneboende problem, exempelvis ledsen begåvning som medför en ökad stresskänslighet, får läkarens diagnostiska omdöme avgöra vilken diagnos som bäst förklarar den aktuella problematiken.

Kompetensmatchad vård för höftartros

En cancerbesked blir för de flesta ett påminnelse om hur skört livet är — hur god prognosen än tittar ut. Det är varken konstigt alternativt onaturligt att känna sig förvirrad samt orolig när man fått ett cancerbesked. Reaktionerna på ett cancerbesked är annorlunda hos olika personer, beroende på vad man bär med sig i design av erfarenheter och upplevelser. Varje år får drygt 60 personer i Sverige ett cancerbesked. Det finns därför ett stor grupp i befolkningen som vet hur det är att leva tillsammans cancer. Gränsen mellan att vara botad och att inte vara botad håller på att suddas ut i samt med att det nu finns duktig behandlingar även när sjukdomen är invecklad.

Vad kan jag göra själv?

Hjärntrötthet eller mental trötthet fatigue innebär att den mentala energin snabbt tar final vid olika typer av vardagliga aktiviteter. Hjärntrötthet är vanligt bland personer tillsammans afasi. Det visar sig genom att personen som är hjärntrött har besvärligt att behålla uppmärksamhet och koncentration. Det påverkar relationer, arbete, studier och vardag på ett negativt sätt. Länk mot broschyr: Lättläst om hjärntrötthet. Andra symtom som ofta förekommer vid hjärntrötthet är ljud- och ljuskänslighet, stresskänslighet, minnesproblem, tanketröghet, irritabilitet, huvudvärk om man har gjort för mycket, lätt till gråt, sömnproblem och svårt att ta initiativ. Hjärntrötthet kan leda till en minskad duglighet att snabbt bearbeta intryck, nedsatt observans och ibland nedsatt arbetsminne. Alla situationer som innebär mycket intryck, exempelvis att träffa flera personer samtidigt, ljus, läte eller stimmiga miljöer upplevs som ansträngande. För en person som är hjärntrött kan alla vardagssituationer vara krävande: att prata med familjen, laga mat, agera, läsa, titta på tv och gno.

Leave a Reply