Hänsyn

Olika skäl för uppehållstillstånd

Platser för att millionsårsdatering

Ärendet är avslutat. Riksdagen säger ja till regeringens förslag om att skärpa reglerna kring utländska barnäktenskap. Idag kan utländska barnäktenskap erkännas i Sverige om ingen av parterna hade anknytning hit när äktenskapet ingicks. De nya reglerna innebär ett förbud mot att erkänna utländska barnäktenskap, oavsett vilken anknytning till Sverige som personerna hade när äktenskapet ingicks eller hur gamla de är när frågan prövas av en myndighet. Om minst en av personerna fortfarande är ett barn vid prövningen ska det aldrig gå att göra undantag från förbudet.

Privatpersoner

Nedom finns samlad information, länkar och telefonnummer till nationella myndigheter och organisationer vars innehåll riktar sig till särskilda grupper i samhället. Listan är under göromål och exempel kan därför komma att läggas till eller tas bort. Syftet är att sprida kunskap om annorlunda gruppers utsatthet till personal inom kommunerna, men också att visa på inkluderande exemplifiering av stödorganisationer och myndigheter såsom riktar sig direkt till den utsatta målgruppen. Om en kommunen i sitt arbete mot mäns våld mot kvinns, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck har missat att beakta någon av dessa grupper inneha vi samlat information på ett ort. Om jämställdhet Vad är jämställdhet?

VÅLDSUTSATTA KVINNOR

Ett särskild utsatthet - Om personer tillsammans funktionshinder från andra länder. Våren fick jag i uppdrag av regeringen att kartlägga och analysera frågan om bemötande av personer med funktionshinder. I den här rapporten fokuseras de särskilda bekymmer som kan möta funktionshindrade personer tillsammans invandrarbakgrund.

Leave a Reply