Träff

Jämställdhetsstatistik

Möt tjejer från vietnamesisk

Medellivslängd är en av de indikatorer som Folkhälsomyndigheten valt för att mäta folkhälsan och dess bestämningsfaktorer. Tillsammans med övriga indikatorer ger den en bild av folkhälsan i Sverige. Indikatorn uppdateras en gång per år. Medellivslängden i befolkningen var 83,1 år Det är en ökning med mer än ett halvt år från året innan. Mellan och har den återstående medellivslängden vid 30 års ålder ökat hos både kvinnor och män och i alla utbildningsgrupper, men för kvinnor med kortast utbildning har ökningen varit mindre än ett halvt år på 13 år. Skillnaden i livslängd mellan olika utbildningsgrupper ökade från 4,4 till 6,0 år under perioden. Utvecklingen av medellivslängden i en population speglar folkhälsan i alla livets åldrar. För svenskar födda under talet har medellivslängden ökat stadigt, och förbättringarna kan hänföras till en rad faktorer som stigande levnadsstandard, bättre utbildning, sundare levnadsvanor och ökad tillgång till hälso- och sjukvård av bra kvalitet 1, 2.

Sexualbrottens allvarlighetsgrad

När du använder unicef. UNICEF be­kämpar fattig­dom genom att arbeta för alla barns rätt till grund­läggande hälso­vård, näring, ut­bild­ning och skydd. När de rättig­heterna är upp­fyllda kan barn växa upp mot friska och starka vuxna som kan ge sina egna barn en förbättring start i livet. Världens länder inneha genom de globala målen fast­ställt ambitionen att den extrema fattig­domen ska befinna avskaffad till år mål 1. Genom målen fast­slogs också att alla människor inneha samma rättig­heter och att ingen eftersom ska lämnas utanför eller glömmas dän.

Statistiknyheter

När du använder unicef. För de majoriteten av oss är det själv­klart att barn inte ska vara gifta samt att inga männi­skor ska tvingas in i äkten­skap. Men på många mjälthugg i världen lever barn och ung­domar i sociala mil­jöer med helt andra normer och köns­roller. Där kämpar vi för att för­ändra atti­tyder, på­verka lag­stift­ning och se till att flickor­na tillåts gå i skolan.

Leave a Reply