Överväga

Viljan att donera

Personens profil endast på grund korta

Sammanfattning En ny biobankslag Utredningen lämnar ett förslag till en ny biobankslag, en lag om samlingar av mänskligt biologiskt material vävnadsprover. Den nya lagen utgör en omarbetning av den nu gällande lagen om biobanker i hälso- och sjukvården m. Lagens syfte är oförändrat. Lagen ska reglera hur vävnads- prover, med respekt för den enskilda människans integritet, får samlas in, bevaras och användas för vissa ändamål. Förslaget till ny biobankslag skiljer sig från den nu gällande lagen främst på följande sätt.

Referenser

Skriv ut Chargestorm, tillverkare av laddstationer förut elbilar, och dess vd Patrik Lindergren fick ta emot utmärkelsen Årets miljöteknikprofil vid det årliga Miljöteknikminglet. Pristagaren, såsom befann sig på mässa i Norge, fick ta emot sin prischeck gällande 10 kronor och en virtuell blombukett via Skype. Glad över priset berättade Patrik Lindergren om expansionsplanerna i Norge. Årets miljöteknikprofil korades för nionde gången av Cleantech Östergötland, Almi Östergötland samt Avdelningen för industriell miljöteknik vid Linköpings universitet. Likt tidigare år skedde utdelningen i samband med Miljöteknikminglet som inom år hölls på Sky Hotell inom Linköping. El av varmvatten Under kvällen bjöds på en kort presentation bruten snabbväxande miljöteknikföretaget Climeon, som fått draghjälp av såväl den brittiske entreprenören Richard Branson och hans Virgin som bruten Världsnaturfonden, WWF. Climeon har utvecklat samt säljer en apparat, 2x2 meter bamse som gör billig el av varmvatten.

Personens profil endast på mötesordningar

Vet du hur ögat fungerar? Dr Mikael ger grundkurs - Nyhetsmorgon (TV4)

El av varmvatten

Inom förra numret handlade artiklarna om arbetsplatsrelaterade problem och åtgärder, det är angeläget. Men varför är det endast inom arbetslivet som dessa regler finns? Den frågan blir påtaglig vid läsning bruten den första artikeln.

Lokala erfarenheter av ­Donationsregistrets betydelse

Sammanfattat Summary in English Sammanfattat 30 andel av 1 avlidna över 18 år som förts till patologavdelningen vid Univer­sitetssjukhuset i Linköping under en 1-årsperiod hade anmält sig till Donationsregistret. Andelen re­gistrerade var större i de ­äldre åldersgrupperna. Andelen som var negativ till bidrag var högst i de äldsta grupperna. Färre kvinnor än män i den studerade gruppen var positivt inställda mot donation. Transplantationsverksamheten är unik såtillvida att den bygger på människors positiva attityd till donation av organ och vävnader.

Leave a Reply